Ekspon.trin (stillbillede/film)

stillbillede, film

Du kan justere indstillingstrinnet for lukkerhastigheden, blænden og værdierne for eksponeringskompensation.

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Ekspon.komp.][Ekspon.trin] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

0,5 EV / 0,3 EV

Bemærk!

  • Selv hvis du indstiller [Ekspon.trin] til [0,5 EV], ændres den eksponeringsværdi, som justeres med eksponeringskompensationsvælgeren, i trin på 0,3EV.