Fokuslås

stillbillede, film

Låser fokus, mens der trykkes på den tast, som hold fokus-funktionen er blevet tildelt til.

  1. MENU (Opsætning) → [Tilpas betjening][Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.] → tildel [Fokuslås] -funktionen til den ønskede tast.
  2. Fokuser og tryk på den tast som [Fokuslås]-funktionen er blevet tildelt til.
  3. Tryk på udløserknappen, mens du holder ned på tasten.