Markørvisning

film

Under optagelse af film kan du indstille, om der skal vises markører eller ej på skærmen eller søgeren, og du kan vælge markørtyperne.

  1. MENU (Optagelse) → [Markørvisning]→ Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.

Detaljer om menupunkt

Markørvisning:
Indstiller, om der skal vises markører eller ej. ([Til] / [Fra])
Centermarkør:
Indstiller om centermarkøren skal vises eller ej i midten af optageskærmen. ([Fra] / [Til])
Formatmarkør:
Indstiller visningen af markøren for bredde-højde-forhold. ([Fra] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [2.35:1])
Sikkerhedszone:
Indstiller visningen af sikkerhedszonen. Dette bliver den standardafstand, som kan modtages af et almindeligt tv. ([Fra] / [80%] / [90%])
Vejledningsramme:
Indstiller om vejledningsrammen skal vises eller ej. Du kan bekræfte om motivet er vandret eller lodret i forhold til jorden. ([Fra] / [Til])

Tip!

  • Du kan få vist adskillige markører på samme tid.
  • Placer motivet ved krydset i [Vejledningsramme] for at sikre en afbalanceret komposition.

Bemærk!

  • Markørerne vises, når tilstandsknappen er indstillet til (Film) eller (Slow-&Hurtigmotion), eller ved optagelse af film.
  • Du kan ikke få vist markører under brug af [Fokusforstørrelse].
  • Markørerne vises på skærmen eller søgeren. (Du kan ikke udsende markørerne.)