Bagside

Illustration af kameraets bagside

 1. Okulardæksel

  For at afmontere øjestykkedelen

  Skub grebene i bunden af øjestykkedelen til venstre og højre og løft øjestykkedelen op.

 2. Søger
 3. Til optagelse: C3-knap (Brugertilpasningsknap 3)
  Til visning: (Beskyt)-knap
 4. MENU-knap
 5. Skærm (Til berøringsbetjening: Berøringspanel/Berøringsplade)

  Du kan justere skærmen ind på en vinkel, der er nem at se, og optage fra enhver position.

  (A): Ca. 176°

  (B): Ca. 270°

  Anvend ikke overdreven kraft ved åbning, lukning eller rotation af skærmen. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.

 6. Øjesensor
 7. Dioptri-justeringsknap

  Juster dioptri-justeringsknappen i overensstemmelse med dit syn, indtil visningen står helt klar i søgeren. Hvis det er svært at betjene dioptri-justeringsknappen, skal øjestykkedelen tages af, inden knappen betjenes.

 8. C1-knap (Brugertilpasningsknap 1)
 9. Til optagelse: AF-ON (AF til)-knap
  Til visning: (Forstør)-knap
 10. Til optagelse: AEL-knap
  [AEL-hold] er tildelt til AEL-knappen i standardindstillingerne.
  Til visning: (Billedindeks)-knap
 11. Multivælger
 12. Til optagelse: Fn (Funktion)-knap
  Til visning: (Send til smartphone)-knap

  Du kan få vist skærmen for [Send til smartphone] ved at trykke på denne knap.

 13. Kontrolhjul
 14. Aktivitetslampe
 15. Til optagelse: C4-knap (Brugertilpasningsknap 4)
  Til visning: (Slet)-knap
 16. (Afspilning)-knap