Vægtet visn. opt.

film

Indstiller, om der skal vises en rød ramme rundt om kanterne på kameraets skærm under optagelse af en film eller ej. Du kan nemt kontrollere, om kameraet er i standby- eller optagetilstand, selv når du kigger på kameraskærmen fra en vinkel eller på afstand.

  1. MENU (Optagelse) → [Optagevisning][Vægtet visn. opt.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser en rød ramme for at angive, at optagelse er i gang.
Fra:
Viser ikke en ramme for at angive, at optagelse er i gang.

Tip!

  • Den ramme, som vises med denne funktion, kan også udsendes til en ekstern skærm, som er tilsluttet via HDMI. Indstil [HDMI-info.visn.] til [Til].