Auto/man.-sk.ind

film

Når du optager film, kan du skifte mellem de automatiske og manuelle indstillinger for blænde og lukkerhastighed, som du ville med et professionelt kameras eksponeringskontrolsystem. Indstil på forhånd [Ekspo.kontroltype] til [Fleksi. eksp.tilst.].

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Eksponering][Auto/man.-sk.ind] → ønsket indstillingspunkt.

Detaljer om menupunkt

Av auto/man.-sk.:
Skifter blændeværdien mellem [Auto] og [Manuel].
Tv auto/man.-sk.:
Skifter lukkerhastigheden mellem [Auto] og [Manuel].


Sådan skifter du mellem [Auto] og [Manuel] vha. en brugertilpasset tast

Når [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [Fleksi. eksp.tilst.], er de følgende funktioner tildelt til de brugertilpassede taster under filmoptagelse.

  • [Av auto/man.-sk.]: C2 (Brugertilpasset 2)-knap
  • [Tv auto/man.-sk.]: C1 (Brugertilpasset 1)-knap
Hver gang du trykker på den respektive brugertilpassede tast, skifter blændeværdien eller lukkerhastigheden mellem [Auto] og [Manuel].
Når [Auto] er valgt, indstilles den korrekte eksponering automatisk, og når [Manuel]er valgt, kan blændeværdien og lukkerhastigheden indstilles med de følgende vælgere.
  • Blændeværdi: bagerste vælger
  • Lukkerhastighed: forreste vælger

Bemærk!

  • Når du indstiller blændeværdien med objektivblænderingen, prioriteres blænderingens værdi over vælgerværdien.