IR-fjernbetjening

Du kan betjene kameraet vha. en infrarød fjernbetjening (sælges separat). For detaljer om kompatible fjernbetjeninger skal du besøge Sony-websiden i dit område, eller konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.
Se også i betjeningsvejledningen til den infrarøde fjernbetjening.

  1. MENU (Opsætning) → [Opsætningsfunk.][IR-fjernbetjening] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Tillader betjening med infrarød fjernbetjening.
Fra:
Tillader ikke betjening med infrarød fjernbetjening.

Bemærk!

  • Objektivet eller modlysblænden blokerer muligvis for den infrarøde fjernbetjeningssensor, som modtager signalerne. Brug den infrarøde fjernbetjening fra en position, hvor signalet kan nå hen til produktet.
  • Når [IR-fjernbetjening] er indstillet til [Til], skifter produktet ikke til strømbesparende tilstand. Indstil [Fra] efter brug af en infrarød fjernbetjening.
  • Der kan ikke anvendes en infrarød fjernbetjening, mens [Bluetooth-fjernb.] er indstillet til [Til].