Licens

Bemærkninger om licensen

Dette produkt er udstyret med software, der anvendes på baggrund på af licensaftaler med ejerne af den software. På baggrund af forlangende fra ejerne af copyright til disse softwareapplikationer, har vi pligt til at oplyse dig om følgende. Der er gemt licenser (på engelsk) i den interne hukommelse på produktet. Opret en masselagringsforbindelse mellem produktet og en computer for at læse licenserne i mappen "PMHOME" - "LICENSE". Bemærk dog, at Android-produkter muligvis ikke kan få adgang til "PMHOME" - "LICENSE"-mappen på dette produkt. I så fald vises der muligvis en meddelelse som f.eks. "Unsupported Sony USB drive" af Android-produktet. Det anbefales derfor, at du bruger en anden enhed end et Android-produkt til at læse licenserne.

DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER LICENSEN AVC PATENT PORTFOLIO TIL PERSONLIGT BRUG AF EN FORBRUGER, ELLER ANDRE ANVENDELSER, HVOR DER IKKE MODTAGES BETALING FOR

(i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")

OG/ELLER

(ii) DEKODNING AF AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER, SOM ER INVOLVERET I EN PERSONLIG AKTIVITET, OG/ELLER SOM BLEV KØBT FRA EN VIDEOUDBYDER, SOM ER LICENSERET TIL AT UDBYDES AVC-VIDEO.

DER ER IKKE GIVET ELLER ANTYDET LICENS TIL NOGEN ANDRE FORMER FOR BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER MED FORBINDELSE TIL SALGSFREMMENDE, INTERNT OG KOMMERCIELT BRUG OG LICENSERING, KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C.

SE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM

Dækket af én eller flere påstande i de HEVC-patenter, der er angivet på patentlist.accessadvance.com.


Om GNU GPL/LGPL-anvendt software

Softwaren, som er berettiget til den følgende GNU General Public License (herefter kaldet "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter kaldet "LGPL"), er indeholdt i produktet.
Denne informerer dig om, at du har ret til adgang til kildekoden, samt til at ændre og videredistribuere kildekoden til disse softwareprogrammer under betingelserne givet i den medfølgende GPL/LGPL.
Kildekoden ligger på internettet.
Anvend den følgende URL til at downloade den.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os angående indholdet af kildekoden.