Prior. indstil. i AF-C

stillbillede

Indstiller om lukkeren skal udløses, selvom motivet ikke er fokuseret, når den kontinuerlige AF er aktiveret, og motivet er i bevægelse.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][Prior. indstil. i AF-C] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

AF:
Prioriterer fokusering.
Udløs:
Prioriterer udløsningen af lukkeren. Lukkeren vil blive udløst, selvom motivet ikke er fokuseret.
Afbalan. vægtn.:
Optager med en balanceret vægtning af både fokusering og lukkerudløsning.