Tilslutning af kameraet og en smartphone vha. QR Code

Du kan tilslutte din smartphone til kameraet vha. QR Code. Du kan tilslutte til kameraet med den samme betjening på en hvilken som helst Android-smartphone, iPhone eller iPad.


Imaging Edge Mobile er påkrævet for at tilslutte kameraet til din smartphone. Download og installer applikationen Imaging Edge Mobile fra din smartphones applikationsbutik. Hvis Imaging Edge Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du sørge for at opdatere den til den seneste version. For detaljer om Imaging Edge Mobile skal du se supportsiden (https://www.sony.net/iem/).

 1. Vis QR code-skærmen på kameraet.
  Når en smartphone anvendes som en fjernbetjening:

  MENU → (Netværk)[Overfør/Fjernbe.][Kont. m, smartphone] → Udfør følgende handlinger.

  • Indstil [Kont. m, smartphone] til [Til].
  • Udfør [Tilslutning].

  Ved overførsel af billeder til din smartphone:

  MENU → (Netværk)[Overfør/Fjernbe.][Send til smartphone][Vælg på denne enhed] → Vælg de billeder, der skal overføres.
  Vælg [Vælg på smartphone] for at vælge billeder på din smartphone.

 2. Start Imaging Edge Mobile på din smartphone og vælg [Connect with a new camera].
 3. Scan den QR Code, der vises på kameraet, mens [Connect using the camera QR Code]-skærmen vises på smartphonen.
  Når først den QR Code er blevet læst, vil meddelelsen [Tilslut med kameraet?] blive vist på smartphonens skærm.
 4. Vælg [OK] på smartphonens skærm.
  Smartphonen tilsluttes til kameraet.

Tip!

 • Når først QR Code er blevet læst, er dette kameras SSID (DIRECT-xxxx) og adgangskode registreret til smartphonen. Dette gør dig i stand til nemt at tilslutte smartphonen til kameraet via Wi-Fi på et efterfølgende tidspunkt ved at vælge kameraet på kameralisten i Imaging Edge Mobile. (Indstil [Kont. m, smartphone] til [Til] på forhånd.)

Bemærk!

 • Radiobølgeinterferens kan muligvis opstå, da Bluetooth-kommunikationer og Wi-Fi-kommunikationer (2,4 GHz) anvender det samme frekvensbånd. Hvis din Wi-Fi-tilslutning er ustabil, kan den muligvis forbedres ved at slå Bluetooth-funktionen på smartphonen fra. Hvis du gør dette, er funktionen til lænkning af stedinformation ikke til rådighed.
 • Hvis du ikke kan tilslutte din smartphone til kameraet vha. NFC-funktionen eller QR Code, skal du anvende SSID'et og adgangskoden.