Visningskvalitet

Du kan ændre visningskvaliteten.

  1. MENU(Opsætning) → [Søger/Skærm][Visningskvalitet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Høj:
Viser i høj kvalitet.
Standard:
Viser i standardkvalitet.

Bemærk!

  • Når [Høj] er indstillet, er batteriforbruget højere, end når [Standard] er indstillet.
  • Når temperaturen i kameraet stiger, kan indstillingen muligvis blive låst til [Standard].