Ophavsretsinfo.

Skriver copyrightoplysninger på stillbillederne.

  1. MENU (Optagelse) → [Fil][Ophavsretsinfo.] → ønsket indstilling.
  2. Når du vælger [Indstil fotograf] eller [Indst. ophavsretsind.], vises der et tastatur på skærmen. Indtast dit ønskede navn.

    Du kan kun indtaste alfanumeriske tegn og symboler for [Indstil fotograf] og [Indst. ophavsretsind.]. Du kan indtaste op til 46 bogstaver.

Detaljer om menupunkt

Skriv ophavsretsinfo.:
Indstiller, om der skal skrives copyrightoplysninger. ([Til]/[Fra])
  • Hvis du vælger [Til], vises der et (Copyright)-ikon på optageskærmen.
Indstil fotograf:
Indstiller fotografens navn.
Indst. ophavsretsind.:
Indstiller copyrightindehaverens navn.
Vis ophavsretsinfo.:
Viser de nuværende copyrightoplysninger.

Bemærk!

  • Der vises et (Copyright)-ikon under afspilningen af billeder med copyrightoplysninger.
  • For at forhindre uautoriseret brug af [Ophavsretsinfo.] skal du sørge for at rydde kolonnerne [Indstil fotograf] og [Indst. ophavsretsind.], inden du låner dit kamera ud eller overdrager det til andre.
  • Sony er ikke ansvarlig for problemer eller skader pga. brug af [Ophavsretsinfo.].