Wi-Fi-frekvensbånd (modeller, som understøtter 5 GHz)

Indstiller frekvensbåndet for Wi-Fi-kommunikationer. [5 GHz] har hurtigere kommunikationshastigheder og mere stabile dataoverførsler end [2,4 GHz]. Indstillingen [Wi-Fi-frekvensbånd] gælder for overførsler fra smartphones, fjernbetjeninger vha. en smartphone og PC-fjernbetjeningsfunktionen via Wi-Fi Direct-forbindelse.

  1. MENU(Netværk) → [Wi-Fi][Wi-Fi-frekvensbånd] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

2,4 GHz/5 GHz

Bemærk!

  • Hvis der er både 2,4 GHz-og 5 GHz-adgangspunkter med samme SSID og krypteringsformat, vises adgangspunktet med det kraftigste radiofelt.