Reduktion af vindstøj

film

Indstiller om vindstøj skal reduceres eller ej ved at fjerne lyd i lavområdet i indgangslyden fra den indbyggede mikrofon.

  1. MENU (Optagelse) → [Lydoptagelse][Reduktion af vindstøj] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Reducerer vindstøj.
Fra:
Reducerer ikke vindstøj.

Bemærk!

  • Indstilles dette punkt til [Til] på steder, hvor vinden ikke blæser tilstrækkeligt kraftigt, kan det medføre, at lyden optages for lavt.
  • Når der anvendes en ekstern mikrofon (sælges separat), fungerer [Reduktion af vindstøj] ikke.