Opt.medieindstil. (stillbillede/film): Optagetilstand

Du kan vælge metoden til optagelse af et billede, som f.eks. samtidig optagelse af det samme billede til to hukommelseskort eller optagelse af forskellige typer billeder på to hukommelseskort.

  1. MENU (Optagelse) → [Medie][Opt.medieindstil.][Optagetilstand] → ønsket indstilling.

Liste over lagringsplaceringer vha. optagetilstand

Optagetilstand Hukommelseskortåbning valgt i [Priori. optagemedie] En anden hukommelseskortåbning
Standard stillbillede/film Ikke til rådighed
Simultan opt. () stillbillede/film stillbillede
Simultan opt. () stillbillede/film film
Simul. op. (/) stillbillede/film stillbillede/film
Sort. (RAW/JPEG) stillbillede (RAW)/film stillbillede (JPEG)
Sorter (RAW/HEIF) stillbillede (RAW)/film stillbillede (HEIF)
Sort. (JPEG/RAW) stillbillede (JPEG)/film stillbillede (RAW)
Sorter (HEIF/RAW) stillbillede (HEIF)/film stillbillede (RAW)
Sorter (/) stillbillede film