Sender mål (proxyfilm)

Når der overføres en film til en smartphone med [Send til smartphone], kan du indstille, om proxyfilmen med lav bithastighed eller den originale film med høj bithastighed skal overføres.

  1. MENU → (Netværk) → [Overfør/Fjernbe.][Sender mål] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Kun proxy:
Overfører kun proxyfilm.
Kun original:
Overfører kun originale film.
Proxy og original:
Overfører både proxy- og originale film.