SteadyShot-brændvidde (stillbillede/film)

stillbillede, film

Indstiller de brændviddeoplysninger, der skal anvendes til den indbyggede SteadyShot-funktion, når [SteadyShot-just.] er indstillet til [Manuel].

  1. MENU (Optagelse) → [Billedstabiliser.][ Brændvidde] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

8mm - 1000mm:
SteadyShot-funktionen bruger den brændvidde, som du har indstillet.
Kontroller brændviddeindekset på objektivet, og indstil brændvidden.