Billedvinkel

Billedvinklen skifter til hvad der svarer til fuldt format eller APS-C/Super 35mm afhængigt af indstillingen af [ Optagelse] og det monterede objektiv. Billedvinklen er også anderledes ved stillbilledoptagelse og filmoptagelse.

Billedvinkel svarende til fuldt format

Illustration som angiver billedvinklen ved optagelse af stillbilleder og ved optagelse af film

(A) Ved optagelse af stillbilleder

(B) Ved optagelse af film (andet end 4K 120p/100p)

(C) Ved optagelse af film (4K 120p/100p)


Kameraet optager med en billedvinkel svarende til fuldt format, når [ Optagelse] er indstillet til [Fra].


Billedvinkel svarende til APS-C-format/Super 35mm

Illustration som angiver billedvinklen ved optagelse af stillbilleder og ved optagelse af film

(A) Ved optagelse af stillbilleder

(B) Ved optagelse af film (Fuld HD)


Kameraet optager med en billedvinkel svarende til APS-C-format eller Super 35mm, når [ Optagelse] er indstillet til [Til]. Billedvinklen er ca. 1,5 gange brændvidden angivet på objektivet for både stillbilleder og film. 4k-film kan dog ikke optages, når [ Optagelse] er indstillet til [Til].