Indstilling af sprog, dato og tid

Indstillingsskærmen for sprog, dato og tid vises automatisk, når du tænder for produktet for første gang, initialiserer dette produkt, eller når det interne genopladelige backupbatteri er blevet afladet.

 1. Indstil ON/OFF (tænd/sluk)-kontakten til "ON" for at tænde for kameraet.
 2. Vælg det ønskede sprog, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
 3. Sørg for, at [Angiv] er valgt på skærmen for bekræftelse af område/dato/tid, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
 4. Vælg det ønskede geografiske sted, indstil [Sommertid], og tryk derefter på midten.
  • [Sommertid] kan slås til/fra vha. den øverste/nederste del af kontrolhjulet.
 5. Indstil datoformatet (år/måned/dag), og tryk på midten.
 6. Indstil datoen og klokkeslættet (time/minut/sekund), og tryk på midten.
  • Hvis du vil indstille datoen og klokkeslættet eller det geografiske sted igen på et senere tidspunkt, skal du vælge MENU → (Opsætning) → [Område/Dato][Indst. sted/dato/tid].

Om bevaring af datoen og tiden

Dette kamera har et indbygget genopladeligt batteri til bevarelse af dato og tid samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for strømmen, eller om batteriet er opladet eller afladet.

For at oplade det interne genopladelige backupbatteri skal du sætte et opladet batteri ind i kameraet og lade produktet være slukket i 24 timer eller længere.

Hvis uret nulstilles, hver gang batteriet oplades, er det interne genopladelige backupbatteri muligvis slidt op. Konsulter dit serviceværksted.

Bemærk!

 • Hvis indstillingen for dato og tid annulleres halvvejs, vises indstillingsskærmen for dato og tid, hver gang du tænder for kameraet.
 • Kameraets indbyggede ur kan muligvis opleve tidsfejl. Juster klokkeslættet med regelmæssige mellemrum.