Brug af den forreste vælger og bagerste vælger

Du kan bruge den forreste vælger (A) eller bagerste vælger (B) til hurtigt at ændre indstillingsværdierne i følgende tilfælde:

  • Når du ønsker at justere blændeværdien eller lukkerhastigheden.
  • Når du ønsker at ændre kameraindstillingerne under optagelse.

Under afspilning kan du dreje på vælgerne for at gennemse billeder.

Illustration, som angiver positionerne på den forreste vælger og bagerste vælger

Du kan også anvende [Min vælger-indstil.]--funktionen til at tildele dine ønskede funktioner til den forreste vælger/bagerste vælger og genkalde disse funktioner, når de behøves.