Søgerforstørrelse

Indstiller visningsforstørrelsen for søgeren. Hvis du vælger [Zoom ud], bliver visningsvinklen smallere. Du kan nemt kontrollere den overordnede komposition, selv når du har briller på.

  1. MENU (Opsætning) → [Søger/Skærm][Søgerforstørrelse] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard:
Indstiller søgerens visningsforstørrelse til standard.
Zoom ud:
Reducerer søgerens visningsforstørrelse.