Overside

Illustration af kameraets øverste side

 1. Tilstandsknap

  Tilstandsknappen er låst op, mens du holder ned på midten af oplåsningsknappen.

 2. Bagerste vælger

  Du kan hurtigt justere indstillingerne for hver enkelt optagetilstand.

 3. Eksponeringskompensationsvælger

  Hvis du trykker på låseknappen i midten, skifter eksponeringskompensationsvælgeren mellem låst og ulåst status. Vælgeren låses op, når låseknappen er skubbet op, og den hvide linje er synlig.

 4. MOVIE (Film)-knap
 5. C2-knap (Brugertilpasningsknap 2)
 6. Multiinterface-tilbehørssko*

  Visse tilbehør kan muligvis ikke komme helt ind og rager ud fra multiinterface-tilbehørsskoen bagtil. Men når tilbehøret når den forreste ende af skoen, er tilslutningen gennemført.

 7. Mærke for billedsensorposition
  • Billedsensoren er den sensor, som konverterer lys til et elektrisk signal. Billedsensorens position er angivet med (Mærke for billedsensorposition). Når du måler den præcise afstand mellem kameraet og motivet, skal du se positionen af den vandrette linje.

  • Hvis motivet er tættere på end den mindste optagetilstand for objektivet, kan fokuseringen ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet.

* For detaljer om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen skal du besøge Sony-websiden eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.
Tilbehør til tilbehørsskoen kan også anvendes. Der garanteres ikke for betjeninger med tilbehør fra andre producenter.

Logo for multiinterface-tilbehørssko

Tilbehørssko-logo