Opt.medieindstil. (stillbillede/film): Priori. optagemedie

Vælger den hukommelseskortåbning, der skal optages til. [Slot 1] er standardindstillingen. Hvis du ikke har til hensigt at ændre indstillingerne og kun vil anvende ét hukommelseskort, skal du anvende åbning 1.

  1. MENU (Optagelse) → [Medie][Priori. optagemedie][Opt.medieindstil.] → ønsket åbning.

Detaljer om menupunkt

Slot 1:
Vælger mediet i åbning 1.
Slot 2:
Vælger mediet i åbning 2.

Tip!

  • For at optage det samme billede på to hukommelseskort på samme tid eller for at sortere optagede billeder på to hukommelseskortåbninger efter billedtype (stillbillede/film) skal du bruge [Optagetilstand].