El. første luk.gardin

stillbillede

Den elektroniske forreste lukkergardinfunktion forkorter tidsforsinkelsen mellem, når der trykkes på udløserknappen, og lukkeren udløses.

  1. MENU (Optagelse) → [Lukker/Lydløs][El. første luk.gardin] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Anvender den elektroniske forreste lukkergardinfunktion.
Fra:
Anvender ikke den elektroniske forreste lukkergardinfunktion.

Bemærk!

  • Når du optager med høje lukkerhastigheder med et objektiv med stor blænde monteret, kan den ude-af-fokus-cirkel, som laves af bokeh-effekten, muligvis blive skåret fra på grund af lukkermekanismen. Hvis dette sker, skal du indstille [El. første luk.gardin] til [Fra].
  • Når der anvendes et objektiv fra en anden producent (herunder et objektiv fra Minolta/Konica-Minolta), skal denne funktion indstilles til [Fra]. Hvis du indstiller denne funktion til [Til], indstilles der ikke den korrekte eksponering, eller billedets lysstyrke bliver ujævnt fordelt.
  • Når du optager med høje lukkerhastigheder, bliver billedlysstyrken muligvis uensartet afhængigt af optagemiljøet. I sådanne tilfælde indstilles [El. første luk.gardin] til [Fra].