Afspilning af film

Afspiller de optagede film.

 1. Vælg åbningen for det hukommelseskort, der skal afspilles, i MENU (Afspil) → [Afspilningsmål][Vælg afspil.medie].
 2. Tryk på (afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
 3. Vælg den film, som skal afspilles, vha. kontrolhjulet og tryk på midten af kontrolhjulet for at starte afspilning.

Betjeninger, som er til rådighed under filmafspilning

Du kan foretage langsom afspilning og justering af lydstyrken osv. ved at trykke på ned-siden på kontrolhjulet.

 • : Afspilning
 • : Pause
 • : Hurtig fremspoling
 • : Hurtig tilbagespoling
 • : Langsom forlæns afspilning
 • : Langsom baglæns afspilning
 • : Næste filmfil
 • : Forrige filmfil
 • : Viser det næste enkeltbillede
 • : Viser det forrige enkeltbillede
 • : Gem som foto
 • : Justering af lydstyrke
 • : Lukker betjeningspanelet

Tip!

 • "Langsom forlæns afspilning", "Langsom baglæns afspilning", "Viser næste enkeltbillede" og "Viser det forrige enkeltbillede" er til rådighed under pause.
 • Filmfiler optaget vha. andre produkter kan muligvis ikke afspilles på dette kamera.

Bemærk!

 • Selvom du optager filmen lodret, vises filmen vandret på skærmen eller i kameraets søger.