Filmindstillinger (film)

stillbillede, film

Indstiller billedhastighed, bithastighed, farveinformation osv.

 1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][Filmindstillinger][Bil.frek. f. optag.] → ønsket indstilling.
 2. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][Filmindstillinger][Optageindstilling] → ønsket indstilling.

  Eksempel på indstillingsværdier

  200M 4:2:2 10bit

  (A): Bithastighed

  (B): Farvesampling

  (C): Bitdybde

  • Jo højere bithastighed, desto højere billedkvalitet.
  • Farvesampling (4:2:2, 4:2:0) er optagelsesforholdet for farveoplysninger. Jo mere ensartet dette forhold er, desto bedre er farvereproducerbarheden, og det er muligt at fjerne farver pænt, selv når der sammensættes vha. en grøn skærm.
  • Bitdybde repræsenterer gradationen for luminansoplysninger. Når bitdybden er 8 bits, kan der opnås 256 niveauer af gradation. Når bitdybden er 10 bits, kan der opnås 1024 niveauer af gradation. En større værdi gør det muligt at opnå et mere jævnt udtryk fra mørke til lyse områder.
  • [4:2:2 10 bit] er en indstilling, som forudsætter, at den optagede film vil blive redigeret på en computer. Afspilningsmiljøet for [4:2:2 10 bit] er begrænset.

Detaljer om menupunkt

Når [Filformat] er indstillet til [XAVC HS 4K]

Bil.frek. f. optag. Optageindstilling Størrelse Filmkomprimeringsformat
60p/50p 200M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 150M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 100M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 75M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 45M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 50M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 50M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 30M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 280M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 200M 4:2:0 10bit 3840×2160 Long GOP

* Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.


Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K]

Bil.frek. f. optag. Optageindstilling Størrelse Filmkomprimeringsformat
60p/50p 200M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
60p/50p 150M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
30p/25p 140M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
30p/25p 100M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
30p/25p 60M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
24p* 60M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 280M 4:2:2 10bit 3840×2160 Long GOP
120p/100p 200M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP

* Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.


Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S HD]

Bil.frek. f. optag. Optageindstilling Størrelse Filmkomprimeringsformat
60p/50p 50M 4:2:2 10bit 1920×1080 Long GOP
60p/50p 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
60p/50p 25M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 50M 4:2:2 10bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 16M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
24p* 50M 4:2:2 10bit 1920×1080 Long GOP
24p* 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
120p/100p 100M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
120p/100p 60M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP

* Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.


Når Filformat er indstillet til [XAVC S-I 4K]

Bil.frek. f. optag. Optageindstilling Størrelse Filmkomprimeringsformat
60p/50p 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit 3840×2160 Intra
30p/25p 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit 3840×2160 Intra
24p* 240M 4:2:2 10bit 3840×2160 Intra

* Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.


Når Filformat er indstillet til [XAVC S-I HD]

Bil.frek. f. optag. Optageindstilling Størrelse Filmkomprimeringsformat
60p/50p 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit 1920×1080 Intra
30p/25p 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit 1920×1080 Intra
24p* 89M 4:2:2 10bit 1920×1080 Intra

* Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.

Bemærk!

 • Billedfrekvenser for optagelse er angivet som de nærmeste heltalsværdier. De faktiske modsvarende billedfrekvenser er som følger:
  24p: 23,98 fps, 30p: 29,97 fps, 60p: 59,94 fps, og 120p: 119,88 fps.