Vis Wi-Fi-info.

Viser oplysninger om Wi-Fi for kameraet, f.eks. MAC-adressen, IP-adressen osv.

 1. MENU (Netværk) → [Wi-Fi] [Vis Wi-Fi-info.].

Tip!

 • Anden information end den MAC-adresse, som vises under de følgende forhold.
  • [FTP-funktion] under [FTP-overførselsfunk.] er indstillet til [Til], og der er oprettet en Wi-Fi-tilslutning.
  • Under [Fjern-pc-funktion] er [Fjern-pc] indstillet til [Til], og [Fjern-pc-tilsl.metod.] er indstillet til [Wi-Fi-ad.pkt.tils], og der er oprettet en Wi-Fi-tilslutning.

Sådan får du vist QR Code for MAC-adressen

 • Du kan importere MAC-adressen på dette kamera til en smartphone. Brug en af de følgende metoder til at få vist QR Code på skærmen, og læs QR Code vha. Transfer & Tagging add-on-smartphoneapplikationen.
  • Når kameraet er slukket, skal du tænde for kameraet, mens du trykker på (Afspil)-knappen.
  • Tryk på (Slet)-knappen på [Vis Wi-Fi-info.]-skærmen.

  For oplysninger om hvordan du læser QR Code vha. Transfer & Tagging add-on, skal du se følgende supportside.
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php
  Transfer & Tagging add-on er kun tilgængelig i visse lande og regioner.