Skift mellem stillbilledet og film (Visningstilstand)

Indstiller visningstilstanden (metoden til billedvisning)

  1. MENU(Afspil) → [Afspilningsmål][Visningstilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Datovisning:
Viser billederne efter dato.
Mappevisning (stillbill.):
Viser kun stillbilleder.
Filmvisning:
Viser kun film efter dato.