Gitterlinjetype (stillbillede/film)

stillbillede, film

Indstiller den viste type gitterlinje. Gitterlinjen hjælper dig med at justere kompositionen af billeder.

  1. MENU (Optagelse) → [Optagevisning][Gitterlinjetype] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

3x3-gitter:
Placer hovedmotiverne tæt på én af de gitterlinjer, som opdeler billedet i tre dele, så der fås en velafbalanceret komposition.
Firkantet gitter:
Firkantede gitre gør det nemmere at bekræfte kompositionens vandrette niveau. Dette er praktisk for at vurdere kompositionen ved optagelse af landskaber, nærbilleder, eller når du udfører kamerascanning.
Diag. + firk. git.:
Placer et motiv på en diagonal linje for at udtrykke en opløftende og kraftfuld følelse.

Tip!

  • Hvis du tildeler [Gitterlinjetype] til en ønsket tast vha. [Specialtastindstil.] eller [Specialtastindstil.], kan du skifte typen af gitterlinje, hver gang du trykker på den tildelte tast.