Bluetooth-fjernb.

Du kan betjene kameraet vha. en Bluetooth-fjernbetjening (sælges separat). For detaljer om kompatible fjernbetjeninger skal du besøge Sony-websiden i dit område, eller konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.

Vælg MENU (Netværk) → [Bluetooth][Bluetooth-funktion][Til] på forhånd. Se også betjeningsvejledningen til Bluetooth-fjernbetjeningen.

 1. På kameraet vælges MENU (Netværk) → [Overfør/Fjernbe.][Bluetooth-fjernb.][Til].
  • Hvis der aktuelt ikke er nogen Bluetooth-enhed parret med kameraet, vises skærmen for parring som beskrevet i trin 2.
 2. På kameraet vælges MENU (Netværk) → [Bluetooth][Parring] for at få vist skærmen for parring.
 3. Udfør parring på Bluetooth-fjernbetjeningen.
  • Se i betjeningsvejledningen til Bluetooth-fjernbetjeningen angående detaljer.
 4. På kameraet skal du vælge [OK] på bekræftelsesskærmen for Bluetooth-tilslutning.
  • Parring er gennemført, og du kan nu betjene kameraet fra Bluetooth-fjernbetjeningen. Efter enheden er blevet parret en gang, kan du for fremtiden tilslutte kameraet og Bluetooth-fjernbetjeningen igen ved at indstille [Bluetooth-fjernb.] til [Til].

Detaljer om menupunkt

Til:
Aktiverer betjening med Bluetooth-fjernbetjening.
Fra:
Deaktiverer betjening med Bluetooth-fjernbetjening.

Tip!

 • Bluetooth-tilslutningen er kun aktiv, mens du betjener kameraet vha. Bluetooth-fjernbetjeningen.

Bemærk!

 • Når du initialiserer kameraet slettes parringsinformationen også. For at anvende Bluetooth-fjernbetjeningen skal du udføre parring igen.
 • Hvis Bluetooth-tilslutningen er ustabil, skal du fjerne alle forhindringer som f.eks. personer eller metalgenstande fra mellem kameraet og den parrede Bluetooth-fjernbetjening.
 • Følgende funktioner kan ikke anvendes, når [Bluetooth-fjernb.] er indstillet til [Til].
  • Sammenkædning af stedinformation med en smartphone
  • Infrarød fjernbetjening
  • Strømbesparende tilstand
 • Hvis funktionen ikke fungerer ordentligt, skal du kontrollere de følgende bemærkninger og derefter forsøge at parre igen.
  • Bekræft, at kameraet ikke er tilsluttet med andre enheder vha. Bluetooth-funktionen.
  • Bekræft, at [Flytilstand] for kameraet er indstillet til [Fra].
  • Udfør [Nulstil netværksinds.] på kameraet.