Kont. optagelse

stillbillede

Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.

 1. Vælg / (Fremf.metode) på kontrolhjulet → [Kont. optagelse].
  • Du kan også indstille den kontinuerlige optagelse ved at vælge MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Fremf.metode].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Kontinuerlig optagelse: Hi+:
Billeder optages kontinuerligt ved maksimal hastighed, mens du trykker og holder ned på udløserknappen.
Kontinuerlig optagelse: Hi / Kontinuerlig optagelse: Mid/ Kontinuerlig optagelse: Lo:
Motiver er nemmere at spore, da motivet vises i realtid på skærmen eller søgeren under optagelse.

Antal stillbilleder, som kan optages med kontinuerlig optagelse

Det følgende skema viser anslået antal stillbilleder, som kan optages med [Fremf.metode] indstillet til [Kontinuerlig optagelse: Hi+]. Antallet kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortet.


Billedformat: [L:12M]

Filformat Antal billeder, når JPEG er valgt Antal billeder, når HEIF er valgt
JPEG/HEIF (Fin) Ca. 1.000 billeder eller mere Ca. 1.000 billeder eller mere
RAW (Komprimeret RAW) Ca. 1.000 billeder eller mere Ca. 1.000 billeder eller mere
RAW og JPEG/RAW og HEIF (Komprimeret RAW)* Ca. 1.000 billeder eller mere Ca. 1.000 billeder eller mere
RAW (Ukomprimeret RAW) Ca. 1.000 billeder eller mere Ca. 1.000 billeder eller mere
RAW og JPEG/RAW og HEIF (Ukomprimeret RAW)* Ca. 1.000 billeder eller mere Ca. 1.000 billeder eller mere

* Når [JPEG-kvalitet]/[HEIF-kvalitet] er indstillet til [Fin].

Tip!

 • Indstil som følger for kontinuerligt at justere fokus og eksponering under kontinuerlig optagelse:
  • [Fokustilstand]: [Kontinuerlig AF]
  • [AEL med udløser]: [Fra] eller [Auto]

Bemærk!

 • Når F-værdien er større end F11 i tilstanden [Kontinuerlig optagelse: Hi+], [Kontinuerlig optagelse: Hi] eller [Kontinuerlig optagelse: Mid], er fokus låst til indstillingen i den første optagelse.
 • Motivet vises ikke i realtid på skærmen eller søgeren ved optagelse i [Kontinuerlig optagelse: Hi+]-tilstand.
 • Når du optager med en blitz, nedsættes hastigheden af kontinuerlig optagelse.