Strømforsyning fra en stikkontakt

Anvend en AC-adapter eller lignende til at optage og afspille billeder, mens strømmen forsynes fra en stikkontakt. Dette bevarer kameraets batteristrøm.

Vi anbefaler, at du bruger en USB-PD (USB-strømforsyning)-enhed, som er kompatibel med en udgang på 9 V/3 A.

 1. Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri ind i kameraet.
  • Kameraet aktiveres ikke, hvis der ikke noget strøm tilbage på batteriet. Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri ind i kameraet.
 2. Tilslut USB-kablet til USB Type-C-terminalen på kameraet.
 3. Tilslut til en stikkontakt vha. en AC-adapter osv.
 4. Tænd for kameraet.
  • Der vises et ikon () på skærmen, som angiver, at der forsynes USB-strøm, og strømforsyning starter.

Bemærk!

 • USB-strøm kan ikke forsynes fra Multi/Mikro-USB-terminalen. Brug USB Type-C-terminalen til strømforsyning.
 • Så længe der er tændt for strømmen, lades batteripakken ikke op, selvom kameraet er tilsluttet til AC-adapteren eller lignende.
 • Under visse forhold forsynes strømmen muligvis midlertidigt fra batteripakken, selvom du anvender AC-adapteren eller lignende.
 • Fjern ikke batteriet, mens der forsynes strøm fra en stikkontakt. Hvis du fjerner batteriet, slukker kameraet.
 • Du må kun tilslutte USB-kablet til kameraet eller afbryde USB-kablet fra kameraet, mens kameraet er slukket.
 • Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan den kontinuerlige optagetid muligvis blive forkortet, mens der forsynes strøm fra en stikkontakt.
 • Når du anvender en mobiloplader som en strømkilde, skal du bekræfte, at den er fuldt opladet inden brug. Vær desuden opmærksom på den resterende strøm på mobilopladeren under brug.
 • Der kan ikke garanteres for betjening med alle eksterne strømforsyninger.