Rotation af Av/Tv

stillbillede, film

Indstiller retningen af rotation for den forreste vælger, bagerste vælger eller kontrolhjulet, når du ændrer blændeværdien eller lukkerhastigheden.

  1. MENU (Opsætning) → [Vælgertilpasning][Rotation af Av/Tv] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Normal:
Ændrer ikke retningen af rotationen for den forreste vælger, bagerste vælger eller kontrolhjulet.
Omvendt:
Vender retningen af rotation for den forreste vælger, bagerste vælger eller kontrolhjulet.