LA-EA3-/LA-EA5-fatningsadapter

Hvis du anvender LA-EA3-fatningsadapteren (sælges separat) eller LA-EA5-fatningsadapteren (sælges separat), er de følgende funktioner til rådighed.

Optagelse i fuldt format:

Kun til rådighed med objektiver, som kan optage i fuldt format

Autofokus:
Kun til rådighed med SAM-/SSM-objektiver

AF-system:
Fasedetektion AF

AF/MF-valg:
Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet.

Fokustilstand:
Enkeltbilled-AF/Automatisk AF/Kontinuerlig AF/Direkte manuel fokus (Dir. man. fokus.)/Manuel fokus

  • Når der anvendes en monteringsadapter i filmtilstand, skal blændeværdien og fokus justeres manuelt.

Tilgængeligt fokusområde:

[Bred]/[Zone]/[Fastlås centrum]/[Punkt]/[Udvid punkt]/[Sporing]

SteadyShot:
I kamerahus

Bemærk!

  • Når der er valgt en anden indstilling end [Kontinuerlig optagelse: Lo] for [Kont. optagelse], er fokus låst under den første optagelse, selv hvis [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF].