KONTROL TIL HDMI

Når dette produkt tilsluttes til et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv med et HDMI-kabel (sælges separat), kan du betjene dette produkt ved at rette tv'ets fjernbetjening mod tv'et.

  1. MENU (Opsætning) → [Ekstern udgang][KONTROL TIL HDMI] → ønsket indstilling.
  2. Tilslut dette produkt til et "BRAVIA"-Sync-kompatibelt tv.

    Tv'ets indgang skiftes automatisk, og billeder på dette produkt vises på tv-skærmen.

  3. Tryk på SYNC MENU-knappen på tv'ets fjernbetjening.
  4. Betjen dette produkt med tv'ets fjernbetjening.

Detaljer om menupunkt

Til:
Du kan betjene dette produkt med fjernbetjeningen til et tv.
Fra:
Du kan ikke betjene dette produkt med fjernbetjeningen til et tv.

Bemærk!

  • Hvis du tilslutter dette produkt til et tv vha. et HDMI-kabel, er de tilgængelige menupunkter begrænsede.
  • [KONTROL TIL HDMI] er kun til rådighed med et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv. Desuden varierer SYNC MENU-betjeningen afhængigt af det tv, som du anvender. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med tv'et angående detaljer.
  • Hvis produktet udfører uønskede betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening, når produktet er tilsluttet til en anden producents tv vha. en HDMI-tilslutning, skal du indstille [KONTROL TIL HDMI] til [Fra].