Nulstil EV-komp. (stillbillede/film)

stillbillede, film

Indstiller, hvorvidt den eksponeringsværdi, som er indstillet vha. [Ekspon.komp.], skal bevares, når du slukker for strømmen, når eksponeringskompensationsvælgerens position er indstillet til "0".

  1. MENU (Eksponering/Farve)→ [Ekspon.komp.][Nulstil EV-komp.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Bevar:
Bevarer indstillingerne.
Nulstil:
Nulstiller indstillingerne.