AF-motivskiftføls.

film

Indstiller den følsomhed, hvormed fokus skifter til et andet motiv, når det oprindelige motiv forlader fokusområdet under filmoptagelse.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][AF-motivskiftføls.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

5(Følsom)/4/3/2/1(Låst):
Vælg en højere værdi, når du ønsker at optage et motiv i hurtig bevægelse, eller når du ønsker at optage flere motiver, mens du skifter fokus kontinuerligt.
Vælg en lavere værdi, når du ønsker, at fokus skal være stabil, eller når du ønsker at beholde fokus på et bestemt mål uden at blive påvirket af andre motiver.