Vælg vælger

Du kan springe mellem billeder under afspilning. Denne funktion er praktisk, når du ønsker at finde et af mange optagede billeder. Du kan også hurtigt finde beskyttede billeder eller billeder, som er indstillet med en bestemt bedømmelse.Tildel denne funktion til enten den forreste vælger eller bagerste vælger.

  1. MENU(Afspil) → [Afspilningsfunk.][Vælg vælger] → ønsket element.

Detaljer om menupunkt

For. vælger:
Brug den forreste vælger til at springe mellem billeder.
Bag. vælger:
Brug den bagerste vælger til at springe mellem billeder.