Opsætning af vælger

stillbillede, film

Når optagetilstanden er indstillet til "M", kan du skifte funktionerne på den forreste/bagerste vælger.

  1. MENU (Opsætning) → [Vælgertilpasning][Opsætning af vælger] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Tv Av:
Den forreste vælger anvendes til at ændre lukkerhastigheden, og den bagerste vælger anvendes til at ændre blændeværdien.
Av Tv:
Den forreste vælger anvendes til at ændre blændeværdien, og den bagerste vælger anvendes til at ændre lukkerhastigheden.