Opladning af batteriet vha. en oplader

 1. Indsæt batteriet i batteriopladeren.
  • Placer batteripakken på batteriladeren, rettet ind med retningen af (trekant)-mærket.
  • Skub batteriet hen til enden.

 2. Tilslut netledningen (medfølger) til batteriopladeren og tilslut batteriopladeren til stikkontakten.

  Illustration som angiver positionerne af CHARGE-lampen og indikatorlampen for opladningsstatus

  • Når opladningen starter, lyser CHARGE-lampen (A) orange.
  • Du kan kontrollere den omtrentlige opladningsstatus vha. indikatorlampen for opladningsstatus (B), som vist i den følgende tabel. (Den orange farve angiver, at lampen er tændt.)
  • Hvis CHARGE-lampen og indikatorlampen for opladningsstatus lyser og derefter straks slukker, er batteriet ladet helt op.
   Opladningsstatus CHARGE-lampe/indikatorlampe for opladningsstatus
   Straks efter montering af batteriet - 30 % Illustration af CHARGE-lampen og lampen for opladningsstatus
   30% - 60% Illustration af CHARGE-lampen og lampen for opladningsstatus
   60% - 90% Illustration af CHARGE-lampen og lampen for opladningsstatus
   90 % - fuldt opladet Illustration af CHARGE-lampen og lampen for opladningsstatus
   Fuld opladning fuldført Illustration af CHARGE-lampen og lampen for opladningsstatus

   Opladningsniveauet vist vha. indikatorlampen for opladningsstatus og procenterne i tabellen ovenfor er kun vejledende.

   Den faktiske status kan variere afhængigt af den omgivende temperatur og batteriets tilstand.

  • Opladningstid (Fuld opladning): Opladningstiden er ca. 150 min.
  • Opladningstiden ovenfor gælder for opladning af et fuldt afladet batteri ved en temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af brugsforholdene og omstændighederne.

Bemærk!

 • Brug en stikkontakt i nærheden ved anvendelse af AC-adapteren/batteriladeren. Hvis der opstår en funktionsfejl, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten for at afbryde forbindelsen til strømkilden.
  Hvis du anvender produktet med en opladelampe, skal du bemærke, at det ikke afbrudt fra strømkilden, selvom lampen slukkes.
 • Før opladning skal du sørge for også at læse "Bemærkninger om batteriet og opladning af batteriet".