Før. fokusforstør. (stillbillede)

stillbillede

Indstiller den første forstørrelsesgrad ved brug af [Fokusforstørrelse]. Vælg en indstilling, som vil hjælpe dig med at komponere dit billede.

  1. MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Før. fokusforstør.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Optagelse i fuldt format

x1,0:
Viser billedet med den samme forstørrelse som optageskærmen.
x2,1:
Viser et billede forstørret 2,1 gange.


APS-C/Super 35mm-formatoptagelse

x1,0:
Viser billedet med den samme forstørrelse som optageskærmen.
x1,5:
Viser et billede forstørret 1,5 gange.