Sikkerhed (IPsec)

Krypterer data, når kameraet og en computer kommunikerer via et kabelført LAN- eller Wi-Fi-forbindelse.

 1. MENU(Netværk) → [Netværksfunktion][Sikkerhed (IPsec)] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

IPsec:
Indstiller, hvorvidt [Sikkerhed (IPsec)]-funktionen anvendes. ([Til]/[Fra])
Dest.-IP-adresse:
Indstiller IP-adressen på enheden til at oprette forbindelse vha. [Sikkerhed (IPsec)]-funktionen.
Delt nøgle:
Indstiller den delte tast, der anvendes af [Sikkerhed (IPsec)]-funktionen.

Bemærk!

 • Brug mindst otte og højst 20 alfanumeriske tegn eller symboler for [Delt nøgle].
 • I forbindelse med IPsec-kommunikation skal den enhed, der oprettes forbindelse til, være kompatibel med IPsec.
  Afhængigt af enheden er kommunikation muligvis ikke muligt, eller kommunikationshastigheden er muligvis langsom.
 • På dette kamera fungerer IPsec kun i transporttilstand og anvender IKEv2.
  Algoritmerne er AES with 128-bit keys in CBC mode/Diffie-Hellman 3072-bit modp group/PRF-HMAC-SHA-256/HMAC-SHA-384-192.
  Godkendelsen udløber efter 24 timer.
 • Krypteret kommunikation kan kun oprettes med enheder, der er konfigureret korrekt. Kommunikation med andre enheder krypteres ikke.
 • Yderligere oplysninger om IPsec-konfigurationen kan fås ved at kontakte netværksadministratoren for enheden.