Adgangspunktindst.

Du kan registrere dit adgangspunkt manuelt. Inden du starter på proceduren, skal du kontrollere SSID-navnet på adgangspunktet, sikkerhedssystemet og adgangskoden. Adgangskoden er muligvis forudindstillet på visse enheder. Se i betjeningsvejledningen til adgangspunktet eller konsulter administratoren for adgangspunktet angående detaljer.

 1. MENU (Netværk) → [Wi-Fi][Adgangspunktindst.].
 2. Vælg det adgangspunkt som du ønsker at registrere.

  Når det ønskede adgangspunkt vises på skærmen: Vælg det ønskede adgangspunkt.

  Når det ønskede adgangspunkt ikke vises på skærmen: Vælg [Manuel indstilling] og indstil adgangspunktet.

  • Hvis du vælger [Manuel indstilling], skal du indtaste SSID-navnet på adgangspunktet, og derefter vælge sikkerhedssystemet.
 3. Indtast adgangskoden og vælg [OK].

  • Adgangspunkter uden (nøglesymbol) behøver ikke en adgangskode.
 4. Vælg [OK].

Andre indstillingspunkter

Afhængigt af statussen eller indstillingsmetoden af dit adgangspunkt, ønsker du muligvis at indstille flere punkter.

WPS PIN:
Viser den PIN-kode som du indtaster i den tilsluttede enhed.
Prioriteret tilslutning:
Vælg [Til] eller [Fra].
IP-adresseindstilling:
Vælg [Auto] eller [Manuel].
IP-adresse:
Hvis du indtaster IP-adressen manuelt, skal du indtaste den indstillede adresse.
Subnetmaske/Standardgateway/Primær DNS-server/Sekundær DNS-serv.:
Hvis du har indstillet [IP-adresseindstilling] til [Manuel], skal du indtaste hver enkelt adresse i overensstemmelse med dit netværksmiljø.

Bemærk!

 • For at prioritere det registrerede adgangspunkt fremover skal du indstille [Prioriteret tilslutning] til [Til].