Berøringsbetjeninger på skærmen

Ved at berøre skærmen kan du intuitivt udføre betjeninger som f.eks. fokusering på optageskærmen og betjening af afspilningsskærmen.

Berøringsbetjeninger (på optageskærmen)

Berør skærmen for at angive, hvor (Berøringsfokus) skal fokuseres.

Berør et motiv på skærmen for at anvende berøringssporingsfunktionen (Berøringsspor.).

Berøringsbetjeninger (på afspilningsskærmen)

Under afspilning af enkeltbillede skal du stryge skærmen mod venstre eller højre for at gå til det forrige eller næste billede.

Under afspilning af enkeltbillede kan du forstørre eller reducere det viste billede ved at sprede eller samle to fingre på skærmen (knib ud/knib ind).

  • Du kan også dobbelttappe på skærmen for at forstørre et stillbillede eller afslutte det forstørrede billede.
  • Under filmafspilning kan du starte eller midlertidigt stoppe afspilningen vha. berøringsbetjeninger.