Tilslutning af kameraet og en smartphone vha. SSID'et og adgangskoden

Tilslut din smartphone til kameraet vha. SSID'et og adgangskoden, hvis du ikke kan oprette forbindelse via NFC eller QR code. Du kan tilslutte til kameraet med den samme betjening på en hvilken som helst Android-smartphone, iPhone eller iPad.


Imaging Edge Mobile er påkrævet for at tilslutte kameraet til din smartphone. Download og installer applikationen Imaging Edge Mobile fra din smartphones applikationsbutik. Hvis Imaging Edge Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du sørge for at opdatere den til den seneste version. For detaljer om Imaging Edge Mobile skal du se supportsiden (https://www.sony.net/iem/).

 1. Vis QR code-skærmen på kameraet.
  Når en smartphone anvendes som en fjernbetjening:
  MENU(Netværk) → [Overfør/Fjernbe.][Kont. m, smartphone] → Udfør følgende handlinger.
  • Indstil [Kont. m, smartphone] til [Til].
  • Udfør [Tilslutning].

  Ved overførsel af billeder til din smartphone:
  MENU(Netværk) → [Overfør/Fjernbe.][Send til smartphone] → Vælg billeder, som skal overføres.
 2. Tryk på (Slet)-knappen på kameraet for at skifte til SSID- og adgangskodeskærmen.

 3. Start Imaging Edge Mobile på din smartphone, og vælg [Connect with a new camera][Connect using the camera SSID/password].
 4. Indtast adgangskoden, som vises på kameraet.
  Smartphonen tilsluttes til kameraet.

Bemærk!

 • Radiobølgeinterferens kan muligvis opstå, da Bluetooth-kommunikationer og Wi-Fi-kommunikationer (2,4 GHz) anvender det samme frekvensbånd. Hvis din Wi-Fi-tilslutning er ustabil, kan den muligvis forbedres ved at slå Bluetooth-funktionen på smartphonen fra. Hvis du gør dette, er funktionen til lænkning af stedinformation ikke til rådighed.