Stedinformation

Du kan anvende applikationen Imaging Edge Mobile til at indhente stedinformation fra en smartphone, som er tilsluttet med dit kamera vha. Bluetooth-kommunikation. Du kan optage den indhentede stedinformation, når du optager billeder.

Klargøring på forhånd

For at anvende kameraets funktion til lænkning af stedinformation kræves applikationen Imaging Edge Mobile.

Hvis "Stedinformationslænkning" ikke vises på topsiden af Imaging Edge Mobile, er du nødt til at udføre de følgende trin på forhånd.

 1. Installér Imaging Edge Mobile på din smartphone.

  • Du kan installere Imaging Edge Mobile fra din smartphones applikationsbutik. Hvis du allerede har installeret applikationen, skal du opdatere den til den seneste version.
 2. Overfør et for-optaget billede til din smartphone vha. [Send til smartphone]-funktionen på kameraet.

  • Efter du har overført et billede optaget vha. kameraet til din smartphone, vises "Stedinformationslænkning" på topsiden af applikationen.

Betjeningsprocedure

Smartphoneikon: Betjeninger udført på smartphonen

Kameraikon: Betjeninger udført på kameraet

 1. Smartphoneikon: Bekræft, at Bluetooth-funktionen på din smartphone er aktiveret.

  • Udfør ikke Bluetooth-parringsbetjeningen på smartphonens indstillingsskærm. I trin 2 til 7 udføres parringsbetjeningen vha. kameraet og applikationen Imaging Edge Mobile.
  • Hvis du utilsigtet udfører parringsbetjeningen på smartphonens indstillingsskærm i trin 1, skal du annullere parringen og derefter udføre parringsbetjeningen ved at følge trin 2 til 7 vha. kameraet og applikationen Imaging Edge Mobile.
 2. Kameraikon: På kameraet vælges MENU (Netværk) → [Bluetooth][Bluetooth-funktion] [Til].

 3. Kameraikon: På kameraet vælges MENU (Netværk) → [Bluetooth] [Parring].

 4. Smartphoneikon: Start Imaging Edge Mobile på din smartphone og tap på "Stedinformationslænkning".

  • Hvis "Stedinformationslænkning" ikke vises, skal du følge trinene i "Klargøring på forhånd" ovenfor.

 5. Smartphoneikon: Aktiver [Stedinformationslænkning][Stedinformationslænkning]-indstillingsskærmen for Imaging Edge Mobile.

 6. Smartphoneikon: Følg instruktionerne på [Stedinformationslænkning]-indstillingsskærmen for Imaging Edge Mobile og vælg derefter dit kamera fra listen.

 7. Kameraikon: Vælg [OK] når der vises en meddelelse på skærmen på kameraet.

  • Parring af kameraet og Imaging Edge Mobile er gennemført.
 8. Kameraikon: På kameraet vælges MENU (Netværk) → [Stedinformation] [Lænk. til stedinfo.] [Til].

  • (ikon for indhentning af stedinformation) vises på skærmen af kameraet. Stedinformation indhentet af din smartphone vha. GPS osv. vil blive optaget, når der optages billeder.

Detaljer om menupunkt

Lænk. til stedinfo.:
Indstiller, om der skal indhentes stedinformation ved at lænke med en smartphone.
Auto. tidskorrektion:
Indstiller, om dato- og klokkeslætindstillingen på kameraet automatisk skal korrigeres vha. information fra en tilknyttet smartphone.
Auto. områdejust.:
Indstiller, om områdeindstillingen på kameraet automatisk skal korrigeres vha. information fra en lænket smartphone.

Ikoner vist ved indhentning af stedinformation

(Indhenter stedinformation): Kameraet indhenter stedinformationen.

(Stedinformation kan ikke indhentes): Kameraet kan ikke indhente stedinformationen.

(Bluetooth-tilslutning til rådighed): Bluetooth-tilslutning med smartphonen oprettet.

(Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed): Bluetooth-tilslutning med smartphonen ikke oprettet.

Tip!

 • Stedinformation kan lænkes, når Imaging Edge Mobile kører på din smartphone, selv hvis smartphonens skærm er slukket. Men hvis kameraet har været slukket i et stykke tid, lænkes stedinformationen muligvis ikke straks, når du tænder for kameraet igen. I dette tilfælde vil stedinformationen blive lænket straks, hvis du åbner Imaging Edge Mobile-skærmen på smartphonen.
 • Når Imaging Edge Mobile ikke kører, som f.eks. når smartphonen genstartes, skal du starte Imaging Edge Mobile for at genoptage lænkning til stedinformation.
 • Hvis funktionen til lænkning af stedinformation ikke fungerer ordentligt, skal du se de følgende bemærkninger og udføre parring igen.
  • Bekræft, at Bluetooth-funktionen på din smartphone er aktiveret.
  • Bekræft, at kameraet ikke er tilsluttet med andre enheder vha. Bluetooth-funktionen.
  • Bekræft, at [Flytilstand] for kameraet er indstillet til [Fra].
  • Slet parringsinformationen for det kamera, som er registreret i Imaging Edge Mobile.
  • Udfør [Nulstil netværksinds.] på kameraet.
 • For mere detaljerede instruktioner skal du se den følgende supportside.
  https://www.sony.net/iem/btg/

Bemærk!

 • Når du initialiserer kameraet slettes parringsinformationen også. Inden du udfører parring igen, skal du først slette parringsinformationen for det kamera, som er registreret i smartphonens Bluetooth-indstillinger og Imaging Edge Mobile.
 • Stedinformationen vil ikke blive optaget, når den ikke kan indhentes, som f.eks. når Bluetooth-tilslutningen er afbrudt.
 • Kameraet kan parres med op til 15 Bluetooth-enheder, men kan kun lænke stedinformationen med den fra én smartphone. Hvis du ønsker at lænke stedinformationen med den fra en anden smartphone, skal du slukke for [Stedinformationslænkning]-funktionen på den smartphone, som allerede er lænket.
 • Hvis Bluetooth-tilslutningen er ustabil, skal du fjerne alle forhindringer som f.eks. personer eller metalgenstande fra mellem kameraet og den parrede smartphone.
 • Når du parrer kameraet og din smartphone, skal du sørge for at anvende [Stedinformationslænkning]-menuen på Imaging Edge Mobile.
 • For at anvende funktionen til lænkning af stedinformation skal du indstille [Bluetooth-fjernb.] til [Fra].
 • Kommunikationsafstanden for Bluetooth eller Wi-Fi varierer muligvis afhængigt af brugsforholdene.

Understøttede smartphones

 Se supportsiden angående den seneste information.

https://www.sony.net/iem/


 • Hvis du ønsker oplysninger om Bluetooth-versioner, som er kompatible med din smartphone, kan du se produktets websted for din smartphone.