Sider

Illustration af kameraet set fra siden

Illustration af kameraet set fra siden

 1. HDMI-type A-jackstik
 2. Højttaler
 3. (Mikrofon)-stik

  Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon, slukkes den indbyggede mikrofon automatisk. Hvis den eksterne mikrofon er en type, som strømforsynes via stikket, forsynes strømmen til mikrofonen fra kameraet.

 4. (Hovedtelefoner)-stik
 5. Opladelampe
 6. Multi/Mikro-USB-terminal*

  Denne terminal understøtter mikro-USB-kompatible enheder.

 7. USB Type-C-terminal
 8. Kroge til skulderrem

  Monter begge remmens ender på kameraet.

 9. (N-mærke)
  • Dette mærke angiver berøringspunktet for tilslutning af kameraet og en smartphone med NFC-funktion.

  • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.
 10. SLOT 1 (Hukommelseskortåbning 1)
 11. SLOT 2 (Hukommelseskortåbning 2)

* For detaljer om kompatibelt tilbehør til Multi/Mikro-USB-terminalen skal du besøge Sony-websiden eller konsultere din Sony-forhandler eller det lokale autoriserede Sony-serviceværksted.

Bemærkninger om USB-terminaler

Du kan bruge enten USB Type-C-terminalen eller Multi/Mikro-USB-terminalen til USB-kommunikationer. Men du kan ikke udføre USB-kommunikationer med begge terminaler på samme tid. Brug USB Type-C-terminalen til at strømforsyne og oplade batteripakken.

 • Du kan bruge tilbehør til Multi/Mikro-USB-terminalen, som f.eks en fjernbetjening (sælges separat), mens der forsynes strøm eller udføres optagelse med PC-fjernbetjening ved brug af USB Type-C-terminalen.


Bemærkninger til terminaldækslet

Sørg for, at terminaldækslet er lukket inden brug.


Bemærkninger om kabelbeskytteren

Brug kabelbeskytteren til at forhindre, at kablet afbrydes, når du optager billeder med kablet tilsluttet.


Sådan monteres kabelbeskytteren

 1. Åbn HDMI-terminaldækslet, hovedtelefonterminaldækslet og USB-terminaldækslet.
 2. Kom krogen (A) på kabelbeskytteren ind i indhakket (B) under Multi/Mikro-USB-terminalen, og tryk ned, så den ikke løsnes, og fastgør den derefter, så den dækker enhedens terminaloverflade.
 3. Tryk fastgørelsesskruen (C) ind, og drej den for at fastgøre kabelbeskytteren.

  Illustration som viser, hvordan du monterer kabelbeskytteren

 4. Sæt kablet i et af stikkene.
 5. Sæt kablet i holderdelen og fastgør derefter kablet med fastgørelsesdrejeknappen (D).

  Illustration som viser, hvordan du fastgør kablet


Sådan fjernes kabelbeskytteren

Løsn fastgørelsesskruen, og fjern derefter kabelbeskytteren.