Maksimumvisn.

stillbillede, film

Indstiller maksimumsfunktionen, hvilket forbedrer omridset af fokuserede områder under optagelse med manuel fokus eller direkte manuel fokus.

  1. MENU → (Fokus) → [Maksimumvisn.] → Vælg et menupunkt, og indstil den ønskede parameter.

Detaljer om menupunkt

Maksimumvisning:
Indstiller, om maksimum skal vises. ([Til] / [Fra])
Maksimumniveau:
Angiver niveauet af forstærkning af områder i fokus. ([Høj] / [Mellem] / [Lav])
Maksimumfarve:
Indstiller den farve, som anvendes til at forstærke områder i fokus. ([Rød] / [Gul] / [Blå] / [Hvid])

Bemærk!

  • Da produktet opfatter skarpe områder som værende fokuseret, varierer effekten af maksimum afhængigt af motivet og objektivet.
  • Omridset på fokuserede afstande forstærkes ikke på enheder, der er tilsluttet via HDMI.