Kont. afs. Interval

Afspiller kontinuerligt billeder, der er optaget med intervaloptagelse.

  1. MENU(Afspil) → [Visning][Kont. afs. Interval].
  2. Vælg det gruppebillede, som du ønsker at afspille, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

Tip!

  • På afspilningsskærmen kan du starte kontinuerlig afspilning ved at trykke på ned-knappen under visning af et billede i gruppen.
  • Du kan genoptage afspilning eller sætte den på pause ved at trykke på ned-knappen under afspilning.
  • Du kan ændre afspilningshastigheden ved at dreje på den forreste/bagerste vælger eller kontrolhjulet under afspilning. Du kan også ændre afspilningshastigheden ved at vælge MENU (Afspil) → [Visning][Afsp.hast. Interval].
  • Du kan også afspille billeder, der er optaget med kontinuerlig optagelse, kontinuerligt.