One-touch-forbindelse med NFC

Du kan tilslutte kameraet til en smartphone med NFC-funktion ved at lade dem berøre hinanden.


Imaging Edge Mobile er påkrævet for at tilslutte kameraet til din smartphone. Download og installer applikationen Imaging Edge Mobile fra din smartphones applikationsbutik. Hvis Imaging Edge Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du sørge for at opdatere den til den seneste version. For detaljer om Imaging Edge Mobile skal du se supportsiden (https://www.sony.net/iem/).

 1. Aktiver smartphonens NFC-funktion.
  • På en iPhone skal du starte Imaging Edge Mobile og derefter vælge [Connect with a new camera][Connect with the camera through One-touch (NFC)] for at aktivere NFC-funktionen.
 2. Klargør kameraet.
  Når du anvender din smartphone som en fjernbetjening:
  Indstil MENU → (Netværk) → [Overfør/Fjernbe.] → [Kont. m, smartphone] [Kont. m, smartphone][Til], og indstil kameraet til optageskærmen.


  Ved overførsel af billeder til din smartphone:
  Indstil kameraet til afspilningsskærmen, og vis det billede, du vil overføre.

 3. Lad smartphonen berøre kameraet i 1 til 2 sekunder.

   

  Smartphonen og kameraet tilsluttes.

Om "NFC"

NFC er en teknologi, som muliggør trådløs kommunikation over kort afstand mellem forskellige enheder, som f.eks. mobiltelefoner eller IC-tags osv. NFC gør datakommunikation mere enkel ved blot at kræve en berøring på det designerede berøringspunkt.

 • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.

Bemærk!

 • Hvis du ikke kan oprette en tilslutning, skal du gøre følgende:
  • Start Imaging Edge Mobile på din smartphone, og flyt derefter langsomt smartphonen hen mod (N-mærke) på dette kamera.
  • Hvis kameraet eller smartphonen er i et etui, skal du fjerne det.
  • Kontroller om NFC-funktionen er aktiveret på din smartphone.
 • Radiobølgeinterferens kan muligvis opstå, da Bluetooth-kommunikationer og Wi-Fi-kommunikationer (2,4 GHz) anvender det samme frekvensbånd. Hvis din Wi-Fi-tilslutning er ustabil, kan den muligvis forbedres ved at slå Bluetooth-funktionen på smartphonen fra. Hvis du gør dette, er funktionen til lænkning af stedinformation ikke til rådighed.
 • Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].